Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
677 lần
285 lần
855 lần
845 lần
584 lần
694 lần
604 lần
884 lần
804 lần
904 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
678 lần
878 lần
808 lần
247 lần
047 lần
957 lần
887 lần
376 lần
566 lần
946 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
8712 lần
1311 lần
3010 lần
8010 lần
6710 lần
149 lần
859 lần
489 lần
429 lần
378 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
0531/01(1) 07/02(1) 14/02(1)
0014/02(1) 21/02(1) 28/02(1)
8728/02(1) 07/03(1) 14/03(1)
7401/11(1) 08/11(1) 15/11(1)
8106/12(1) 13/12(1) 20/12(1)
8010/01(1) 17/01(1) 24/01(1)
6702/05(2) 09/05(1) 16/05(1)
2431/01(1) 07/02(1) 14/02(2)
3717/01(1) 24/01(1) 31/01(1)
3001/11(1) 08/11(1) 15/11(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
26 199 ngày 03-01-2018
44 192 ngày 23-05-2018
62 191 ngày 23-05-2018
42 191 ngày 23-05-2018
11 190 ngày 16-05-2018
06 187 ngày 28-03-2018
59 184 ngày 23-05-2018
67 180 ngày 16-05-2018
38 180 ngày 11-04-2018
00 180 ngày 28-02-2018

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia