Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
376 lần
245 lần
305 lần
055 lần
875 lần
534 lần
024 lần
424 lần
344 lần
804 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
309 lần
138 lần
028 lần
348 lần
877 lần
177 lần
497 lần
536 lần
076 lần
806 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
1311 lần
3411 lần
3011 lần
2310 lần
0210 lần
7210 lần
4810 lần
6610 lần
499 lần
078 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
3427/09(2) 04/10(1) 11/10(1) 18/10(1)
1325/10(1) 01/11(1) 08/11(2)
7909/08(1) 16/08(1) 23/08(1)
0531/01(1) 07/02(1) 14/02(1)
2431/01(1) 07/02(1) 14/02(2)
8106/12(1) 13/12(1) 20/12(1)
5518/10(1) 25/10(1) 01/11(1)
0715/11(1) 22/11(1) 29/11(1)
8010/01(1) 17/01(1) 24/01(1)
3513/12(1) 20/12(1) 27/12(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
61 212 ngày 31-01-2018
44 208 ngày 20-12-2017
23 193 ngày 31-01-2018
51 190 ngày 25-10-2017
94 185 ngày 17-01-2018
11 183 ngày 07-02-2018
18 180 ngày 06-09-2017
17 180 ngày 24-01-2018
42 176 ngày 24-01-2018
06 173 ngày 31-01-2018

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia