Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
266 lần
726 lần
945 lần
924 lần
644 lần
214 lần
774 lần
654 lần
254 lần
223 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
7210 lần
949 lần
648 lần
268 lần
437 lần
147 lần
256 lần
026 lần
766 lần
496 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
6711 lần
7211 lần
9411 lần
1410 lần
809 lần
329 lần
439 lần
499 lần
258 lần
608 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
2629/08(1) 05/09(1) 12/09(1) 19/09(1)
9222/08(1) 29/08(1) 05/09(2)
7421/03(1) 28/03(2) 04/04(1)
0425/04(1) 02/05(1) 09/05(1)
6702/05(2) 09/05(1) 16/05(1)
8229/08(1) 05/09(1) 12/09(1)
7627/06(1) 04/07(1) 11/07(1)
8411/04(1) 18/04(1) 25/04(1)
8308/08(1) 15/08(1) 22/08(1)
8004/04(1) 11/04(1) 18/04(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
42 210 ngày 06-06-2018
93 194 ngày 19-09-2018
17 194 ngày 10-10-2018
52 188 ngày 19-09-2018
49 187 ngày 19-09-2018
11 187 ngày 05-09-2018
50 186 ngày 01-08-2018
24 185 ngày 04-07-2018
19 176 ngày 22-08-2018
30 171 ngày 08-08-2018

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia