Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
237 lần
246 lần
606 lần
045 lần
685 lần
825 lần
844 lần
714 lần
274 lần
294 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
238 lần
828 lần
537 lần
607 lần
717 lần
106 lần
216 lần
046 lần
646 lần
296 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
6411 lần
2310 lần
7210 lần
829 lần
609 lần
819 lần
719 lần
279 lần
269 lần
108 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
2321/11(1) 28/11(2) 05/12(1) 12/12(2)
2629/08(1) 05/09(1) 12/09(1) 19/09(1)
4217/10(1) 24/10(1) 31/10(1)
8308/08(1) 15/08(1) 22/08(1)
9222/08(1) 29/08(1) 05/09(2)
7521/11(1) 28/11(2) 05/12(1)
7403/10(1) 10/10(2) 17/10(1)
5310/10(1) 17/10(1) 24/10(2)
8229/08(1) 05/09(1) 12/09(1)
6412/12(1) 19/12(1) 26/12(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
90 205 ngày 24-10-2018
19 196 ngày 16-01-2019
43 178 ngày 19-12-2018
29 177 ngày 02-01-2019
07 175 ngày 09-01-2019
99 175 ngày 26-09-2018
60 173 ngày 26-12-2018
80 171 ngày 09-01-2019
48 171 ngày 26-12-2018
97 170 ngày 05-12-2018

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia