Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
005 lần
645 lần
495 lần
724 lần
404 lần
144 lần
164 lần
964 lần
434 lần
084 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
809 lần
679 lần
438 lần
498 lần
087 lần
607 lần
027 lần
947 lần
147 lần
136 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
1411 lần
8011 lần
0410 lần
0210 lần
9410 lần
009 lần
489 lần
499 lần
879 lần
289 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
0014/02(1) 21/02(1) 28/02(1)
9420/06(1) 27/06(1) 04/07(1)
0531/01(1) 07/02(1) 14/02(1)
8411/04(1) 18/04(1) 25/04(1)
1406/06(1) 13/06(2) 20/06(1)
7421/03(1) 28/03(2) 04/04(1)
9904/07(1) 11/07(1) 18/07(1)
8728/02(1) 07/03(1) 14/03(1)
0414/02(1) 21/02(1) 28/02(1)
7627/06(1) 04/07(1) 11/07(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
61 249 ngày 31-01-2018
11 202 ngày 16-05-2018
32 199 ngày 08-08-2018
17 187 ngày 25-04-2018
70 186 ngày 08-08-2018
50 182 ngày 01-08-2018
52 179 ngày 15-08-2018
97 177 ngày 15-08-2018
94 169 ngày 08-08-2018
04 168 ngày 04-07-2018

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia