Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
346 lần
075 lần
135 lần
175 lần
514 lần
304 lần
994 lần
314 lần
114 lần
664 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
348 lần
138 lần
557 lần
727 lần
237 lần
307 lần
117 lần
667 lần
496 lần
076 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
4812 lần
1312 lần
5110 lần
319 lần
179 lần
108 lần
078 lần
668 lần
708 lần
558 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
3427/09(2) 04/10(1) 11/10(1) 18/10(1)
8510/05(1) 17/05(1) 24/05(1) 31/05(1)
5518/10(1) 25/10(1) 01/11(1)
7401/11(1) 08/11(1) 15/11(1)
7909/08(1) 16/08(1) 23/08(1)
1325/10(1) 01/11(1) 08/11(2)
3307/06(1) 14/06(2) 21/06(1)
2524/05(1) 31/05(1) 07/06(1)
3001/11(1) 08/11(1) 15/11(1)
4814/06(1) 21/06(2) 28/06(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
42 238 ngày 08-11-2017
44 222 ngày 11-10-2017
73 210 ngày 22-11-2017
09 209 ngày 20-09-2017
61 207 ngày 01-11-2017
11 202 ngày 15-11-2017
55 192 ngày 01-11-2017
26 182 ngày 15-11-2017
12 182 ngày 22-11-2017
51 175 ngày 25-10-2017

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia