Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
496 lần
555 lần
334 lần
734 lần
314 lần
034 lần
564 lần
264 lần
874 lần
064 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
338 lần
878 lần
068 lần
387 lần
487 lần
417 lần
497 lần
377 lần
266 lần
566 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
8712 lần
0611 lần
3810 lần
4810 lần
4910 lần
3310 lần
379 lần
319 lần
309 lần
608 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
4918/11(1) 25/11(1) 02/12(1) 09/12(1)
8721/10(1) 28/10(1) 04/11(1)
5530/12(1) 06/01(1) 13/01(1)
8522/07(1) 29/07(1) 05/08(1)
6908/07(1) 15/07(1) 22/07(1)
3501/07(1) 08/07(2) 15/07(1)
3111/11(1) 18/11(2) 25/11(1)
8826/08(1) 02/09(1) 09/09(1)
0306/01(1) 13/01(1) 20/01(1)
0013/01(1) 20/01(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
69 123 ngày 22-07-2017
00 104 ngày 20-01-2018
21 103 ngày 09-12-2017
45 100 ngày 18-11-2017
72 98 ngày 09-12-2017
29 83 ngày 30-09-2017
91 82 ngày 20-01-2018
51 80 ngày 20-01-2018
05 79 ngày 09-12-2017
67 79 ngày 23-12-2017

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia