Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
375 lần
505 lần
304 lần
274 lần
114 lần
644 lần
954 lần
674 lần
993 lần
653 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
378 lần
398 lần
678 lần
186 lần
116 lần
646 lần
386 lần
556 lần
506 lần
876 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
3911 lần
3710 lần
3810 lần
3110 lần
8710 lần
499 lần
339 lần
978 lần
488 lần
308 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
4918/11(1) 25/11(1) 02/12(1) 09/12(1)
0306/01(1) 13/01(1) 20/01(1)
2631/03(1) 07/04(1) 14/04(1)
3111/11(1) 18/11(2) 25/11(1)
5530/12(1) 06/01(1) 13/01(1)
3927/01(1) 03/02(1) 10/02(1)
8721/10(1) 28/10(1) 04/11(1)
9120/01(1) 27/01(1)
3724/03(1) 31/03(1)
3621/10(1) 28/10(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
00 134 ngày 24-03-2018
45 119 ngày 03-03-2018
80 95 ngày 17-02-2018
29 93 ngày 30-09-2017
51 92 ngày 10-03-2018
05 92 ngày 17-03-2018
25 91 ngày 07-04-2018
49 91 ngày 21-04-2018
14 86 ngày 14-04-2018
93 85 ngày 10-02-2018

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia