Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
888 lần
155 lần
335 lần
245 lần
005 lần
255 lần
854 lần
614 lần
554 lần
364 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
8810 lần
339 lần
258 lần
378 lần
908 lần
367 lần
247 lần
117 lần
677 lần
866 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
8812 lần
6711 lần
3911 lần
3311 lần
2510 lần
3710 lần
2410 lần
159 lần
559 lần
119 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
8516/06(1) 23/06(1) 30/06(1)
3927/01(1) 03/02(1) 10/02(1)
6502/06(1) 09/06(1) 16/06(1)
4805/05(1) 12/05(1) 19/05(1)
8816/06(1) 23/06(1) 30/06(1)
2426/05(1) 02/06(1) 09/06(1)
2631/03(1) 07/04(1) 14/04(1)
5530/12(1) 06/01(1) 13/01(1)
0306/01(1) 13/01(1) 20/01(1)
6424/03(1) 31/03(2)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
45 124 ngày 14-07-2018
21 115 ngày 16-06-2018
05 108 ngày 17-03-2018
93 105 ngày 16-06-2018
35 101 ngày 28-04-2018
68 95 ngày 06-01-2018
47 94 ngày 16-06-2018
41 93 ngày 14-07-2018
44 93 ngày 07-04-2018
08 92 ngày 07-07-2018

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia