Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
537 lần
845 lần
975 lần
585 lần
334 lần
814 lần
454 lần
064 lần
304 lần
904 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
339 lần
889 lần
539 lần
908 lần
248 lần
847 lần
587 lần
657 lần
157 lần
466 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
3313 lần
9012 lần
5312 lần
8811 lần
3711 lần
2410 lần
5810 lần
959 lần
119 lần
309 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
4525/08(1) 01/09(1) 08/09(1)
8816/06(1) 23/06(1) 30/06(1)
5825/08(1) 01/09(1) 08/09(1)
6502/06(1) 09/06(1) 16/06(1)
2426/05(1) 02/06(1) 09/06(1)
5308/09(1) 15/09(1) 22/09(1)
2631/03(1) 07/04(1) 14/04(1)
8516/06(1) 23/06(1) 30/06(1)
8121/07(1) 28/07(1) 04/08(1)
4805/05(1) 12/05(1) 19/05(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
54 147 ngày 21-04-2018
93 109 ngày 18-08-2018
14 103 ngày 21-07-2018
44 101 ngày 07-04-2018
99 94 ngày 07-07-2018
96 92 ngày 21-07-2018
36 91 ngày 28-07-2018
43 90 ngày 17-03-2018
11 87 ngày 04-08-2018
70 87 ngày 18-08-2018

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia