Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
705 lần
864 lần
284 lần
264 lần
114 lần
574 lần
554 lần
334 lần
754 lần
654 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
659 lần
908 lần
338 lần
587 lần
847 lần
727 lần
287 lần
897 lần
557 lần
707 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
3313 lần
9012 lần
5810 lần
8410 lần
5310 lần
5510 lần
6510 lần
9510 lần
249 lần
819 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
9013/10(1) 20/10(1) 27/10(1) 03/11(1)
5825/08(1) 01/09(1) 08/09(1)
5308/09(1) 15/09(1) 22/09(1)
8906/10(1) 13/10(1) 20/10(1)
3324/11(1) 01/12(1) 08/12(1)
8121/07(1) 28/07(1) 04/08(1)
4525/08(1) 01/09(1) 08/09(1)
7501/12(1) 08/12(1) 15/12(1)
2407/07(1) 14/07(1) 21/07(1)
5229/09(1) 06/10(1) 13/10(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
46 115 ngày 10-11-2018
99 108 ngày 29-12-2018
64 92 ngày 28-07-2018
12 90 ngày 27-10-2018
59 89 ngày 08-12-2018
66 88 ngày 17-11-2018
68 87 ngày 24-11-2018
61 87 ngày 08-12-2018
94 87 ngày 12-01-2019
17 85 ngày 10-11-2018

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia