Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
995 lần
444 lần
034 lần
474 lần
064 lần
894 lần
454 lần
204 lần
934 lần
103 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
448 lần
458 lần
107 lần
367 lần
077 lần
247 lần
407 lần
997 lần
896 lần
036 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
9913 lần
4511 lần
1010 lần
3310 lần
449 lần
009 lần
249 lần
809 lần
499 lần
409 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
8701/05(1) 08/05(1) 15/05(2)
2405/06(1) 12/06(1) 19/06(1)
3303/07(1) 10/07(1) 17/07(1)
0317/07(1) 24/07(1) 31/07(1)
8024/04(1) 01/05(1) 08/05(1)
7701/05(2) 08/05(1) 15/05(1)
6719/06(1) 26/06(1) 03/07(1)
2224/04(1) 01/05(1) 08/05(1)
0429/05(1) 05/06(1) 12/06(1)
4507/08(1) 14/08(1) 21/08(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
29 116 ngày 05-06-2018
93 111 ngày 18-09-2018
44 103 ngày 21-08-2018
14 101 ngày 31-07-2018
83 100 ngày 22-05-2018
30 95 ngày 24-07-2018
96 94 ngày 04-09-2018
36 93 ngày 18-09-2018
43 92 ngày 21-08-2018
17 92 ngày 17-07-2018

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia