Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
075 lần
245 lần
735 lần
444 lần
384 lần
104 lần
404 lần
334 lần
364 lần
454 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
338 lần
998 lần
077 lần
247 lần
807 lần
497 lần
877 lần
107 lần
457 lần
736 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
1113 lần
9911 lần
4410 lần
7710 lần
6910 lần
3310 lần
079 lần
099 lần
458 lần
048 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
1123/01(1) 30/01(1) 06/02(1) 13/02(1) 20/02(1)
0930/01(1) 06/02(1) 13/02(1) 20/02(1)
5309/01(1) 16/01(1) 23/01(1) 30/01(1)
0722/05(1) 29/05(2) 05/06(1)
7701/05(2) 08/05(1) 15/05(1)
9919/12(1) 26/12(1) 02/01(1)
6913/02(1) 20/02(1) 27/02(1)
3303/07(1) 10/07(1) 17/07(1)
2224/04(1) 01/05(1) 08/05(1)
0429/05(1) 05/06(1) 12/06(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
00 129 ngày 10-07-2018
45 124 ngày 05-06-2018
21 115 ngày 17-07-2018
05 108 ngày 22-05-2018
91 108 ngày 06-02-2018
29 108 ngày 05-06-2018
93 105 ngày 17-07-2018
35 101 ngày 03-07-2018
68 95 ngày 26-06-2018
47 94 ngày 29-05-2018

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia