Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
096 lần
696 lần
495 lần
165 lần
995 lần
004 lần
784 lần
924 lần
934 lần
513 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
099 lần
928 lần
698 lần
538 lần
998 lần
118 lần
327 lần
817 lần
006 lần
616 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
0915 lần
1112 lần
9910 lần
6910 lần
3310 lần
329 lần
819 lần
929 lần
618 lần
498 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
1123/01(1) 30/01(1) 06/02(1) 13/02(1) 20/02(1)
5309/01(1) 16/01(1) 23/01(1) 30/01(1)
0930/01(1) 06/02(1) 13/02(1) 20/02(1)
9919/12(1) 26/12(1) 02/01(1)
6913/02(1) 20/02(1) 27/02(1)
5921/11(1) 28/11(1) 05/12(1)
8317/10(1) 24/10(1) 31/10(1)
9705/12(1) 12/12(2) 19/12(1)
0006/03(1) 13/03(1)
6226/12(1) 02/01(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
00 134 ngày 24-04-2018
45 119 ngày 17-04-2018
80 95 ngày 24-04-2018
29 93 ngày 06-03-2018
91 92 ngày 06-02-2018
05 92 ngày 20-03-2018
51 92 ngày 24-04-2018
49 91 ngày 27-03-2018
25 91 ngày 23-01-2018
14 86 ngày 10-04-2018

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia