Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
496 lần
615 lần
355 lần
764 lần
624 lần
554 lần
264 lần
544 lần
414 lần
954 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
618 lần
498 lần
358 lần
937 lần
897 lần
477 lần
036 lần
916 lần
066 lần
956 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
4910 lần
109 lần
899 lần
249 lần
359 lần
369 lần
619 lần
459 lần
038 lần
448 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
0317/07(1) 24/07(1) 31/07(1)
2405/06(1) 12/06(1) 19/06(1)
3303/07(1) 10/07(1) 17/07(1)
0429/05(1) 05/06(1) 12/06(1)
6719/06(1) 26/06(1) 03/07(1)
4507/08(1) 14/08(1) 21/08(1)
0722/05(1) 29/05(2) 05/06(1)
8011/09(1) 18/09(1)
7625/09(1) 02/10(1)
7504/09(1) 11/09(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
44 114 ngày 21-08-2018
30 109 ngày 13-11-2018
99 101 ngày 30-10-2018
66 100 ngày 30-10-2018
40 99 ngày 13-11-2018
46 96 ngày 30-10-2018
31 96 ngày 23-10-2018
57 94 ngày 10-07-2018
84 93 ngày 31-07-2018
59 86 ngày 23-10-2018

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia