Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
076 lần
215 lần
305 lần
255 lần
904 lần
404 lần
704 lần
384 lần
164 lần
413 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
079 lần
109 lần
788 lần
408 lần
217 lần
167 lần
197 lần
256 lần
906 lần
416 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
7512 lần
7811 lần
0711 lần
4010 lần
3010 lần
1010 lần
949 lần
379 lần
389 lần
258 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
2510/11(1) 14/11(1) 17/11(1) 21/11(1)
1913/10(1) 17/10(1) 20/10(1)
3719/09(1) 22/09(1) 26/09(1)
1206/10(1) 10/10(1) 13/10(1)
1031/10(2) 03/11(1) 07/11(1)
9527/10(1) 31/10(1) 03/11(1)
7008/09(1) 12/09(1) 15/09(1)
1603/11(1) 07/11(1) 10/11(1)
0714/11(1) 17/11(1) 21/11(1)
9207/11(1) 10/11(1) 14/11(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
29 126 ngày 31-10-2018
69 118 ngày 03-11-2018
30 111 ngày 08-12-2018
21 110 ngày 12-12-2018
14 110 ngày 12-12-2018
66 102 ngày 27-10-2018
17 101 ngày 07-11-2018
99 101 ngày 01-12-2018
77 97 ngày 19-09-2018
31 96 ngày 28-11-2018

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia