Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
616 lần
146 lần
865 lần
485 lần
125 lần
314 lần
784 lần
674 lần
744 lần
174 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
869 lần
489 lần
298 lần
968 lần
588 lần
147 lần
536 lần
616 lần
206 lần
996 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
8613 lần
3111 lần
1211 lần
5811 lần
6110 lần
9610 lần
879 lần
149 lần
699 lần
999 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
6916/05(1) 19/05(2) 23/05(1) 26/05(1)
6125/07(1) 28/07(1) 01/08(1) 04/08(1)
9926/05(1) 30/05(1) 02/06(1)
7327/06(1) 30/06(1) 04/07(1)
1212/05(2) 16/05(2) 19/05(1)
8628/07(1) 01/08(1) 04/08(1)
4723/05(1) 26/05(1) 30/05(1)
1704/08(1) 08/08(1) 11/08(1)
3813/06(2) 16/06(1) 20/06(1)
4126/05(1) 30/05(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
54 142 ngày 11-08-2018
00 134 ngày 01-08-2018
45 131 ngày 30-06-2018
35 120 ngày 15-08-2018
91 112 ngày 25-07-2018
29 111 ngày 11-08-2018
93 108 ngày 04-08-2018
05 108 ngày 30-06-2018
15 107 ngày 11-07-2018
25 106 ngày 28-07-2018

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia