Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
375 lần
715 lần
945 lần
584 lần
824 lần
404 lần
344 lần
194 lần
484 lần
003 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
759 lần
378 lần
718 lần
787 lần
347 lần
536 lần
306 lần
146 lần
486 lần
586 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
1412 lần
4811 lần
7111 lần
6111 lần
7510 lần
7810 lần
129 lần
589 lần
539 lần
179 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
6125/07(1) 28/07(1) 01/08(1) 04/08(1)
1206/10(1) 10/10(1) 13/10(1)
7008/09(1) 12/09(1) 15/09(1)
7811/08(1) 15/08(1) 18/08(1)
3005/09(1) 08/09(1) 12/09(1)
8628/07(1) 01/08(1) 04/08(1)
3511/08(1) 15/08(1) 18/08(1)
1913/10(1) 17/10(1) 20/10(1)
3719/09(1) 22/09(1) 26/09(1)
1704/08(1) 08/08(1) 11/08(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
21 129 ngày 17-10-2018
05 119 ngày 20-10-2018
93 115 ngày 05-09-2018
13 112 ngày 29-09-2018
08 110 ngày 15-09-2018
14 109 ngày 20-10-2018
44 109 ngày 20-10-2018
69 108 ngày 17-10-2018
22 105 ngày 26-09-2018
83 103 ngày 10-10-2018

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia