Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
907 lần
127 lần
196 lần
315 lần
965 lần
454 lần
734 lần
774 lần
164 lần
254 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
129 lần
199 lần
908 lần
317 lần
967 lần
567 lần
737 lần
777 lần
847 lần
547 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
1211 lần
1911 lần
9010 lần
6010 lần
3110 lần
739 lần
969 lần
108 lần
848 lần
548 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
2518/04(1) 21/04(1) 25/04(1)
1021/03(1) 24/03(1) 28/03(1)
5614/04(2) 18/04(1) 21/04(1)
6916/05(1) 19/05(2) 23/05(1)
1614/04(1) 18/04(1) 21/04(1)
8424/03(1) 28/03(1) 31/03(1)
9614/04(1) 18/04(1) 21/04(1)
1212/05(2) 16/05(2) 19/05(1)
3203/03(1) 07/03(1) 10/03(1)
2821/02(1) 24/02(1) 28/02(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
00 119 ngày 23-05-2018
21 108 ngày 02-05-2018
82 108 ngày 11-04-2018
06 105 ngày 21-03-2018
38 104 ngày 28-02-2018
99 104 ngày 18-04-2018
69 103 ngày 23-05-2018
29 100 ngày 17-02-2018
35 93 ngày 05-05-2018
67 90 ngày 09-05-2018

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia