Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
076 lần
035 lần
345 lần
584 lần
864 lần
224 lần
054 lần
684 lần
714 lần
014 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
789 lần
029 lần
868 lần
348 lần
997 lần
757 lần
077 lần
227 lần
057 lần
687 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
8613 lần
6811 lần
0211 lần
7811 lần
7110 lần
2210 lần
969 lần
079 lần
409 lần
549 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
7827/09(2) 30/09(1) 04/10(1) 07/10(1) 11/10(1)
5825/10(1) 28/10(1) 01/11(1)
0711/11(2) 15/11(1) 18/11(1)
0321/10(1) 25/10(2) 28/10(1)
0830/09(1) 04/10(1) 07/10(1)
2204/10(1) 07/10(1) 11/10(1)
0501/11(1) 04/11(1) 08/11(1)
6812/08(1) 16/08(1) 19/08(2)
7106/09(2) 09/09(1) 13/09(2)
3307/10(1) 11/10(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
93 117 ngày 06-09-2017
48 112 ngày 14-10-2017
60 111 ngày 25-10-2017
37 108 ngày 21-10-2017
44 105 ngày 20-09-2017
50 103 ngày 11-10-2017
34 100 ngày 18-11-2017
10 99 ngày 11-11-2017
90 98 ngày 22-11-2017
21 94 ngày 08-11-2017

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia