Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
905 lần
095 lần
235 lần
964 lần
254 lần
394 lần
204 lần
644 lần
224 lần
733 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
609 lần
819 lần
908 lần
958 lần
238 lần
647 lần
097 lần
566 lần
296 lần
746 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
9012 lần
2310 lần
8110 lần
0710 lần
209 lần
749 lần
609 lần
569 lần
648 lần
678 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
6020/12(1) 23/12(1) 27/12(1) 30/12(2)
6417/01(1) 20/01(1) 24/01(1)
2722/11(1) 25/11(1) 29/11(2)
9513/12(1) 16/12(1) 20/12(1)
9913/12(1) 16/12(1) 20/12(1)
0711/11(2) 15/11(1) 18/11(1)
8513/01(1) 17/01(1)
9710/01(1) 13/01(2)
2327/12(1) 30/12(1)
1211/11(1) 15/11(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
04 115 ngày 13-01-2018
00 106 ngày 20-12-2017
45 103 ngày 09-12-2017
88 103 ngày 16-12-2017
24 95 ngày 06-01-2018
79 93 ngày 14-02-2018
75 93 ngày 06-01-2018
21 93 ngày 10-02-2018
80 92 ngày 03-02-2018
29 91 ngày 17-02-2018

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia