Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
065 lần
995 lần
085 lần
645 lần
214 lần
774 lần
834 lần
404 lần
183 lần
413 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
989 lần
068 lần
838 lần
588 lần
878 lần
487 lần
917 lần
186 lần
746 lần
616 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
8712 lần
8312 lần
9811 lần
3610 lần
069 lần
959 lần
089 lần
919 lần
749 lần
439 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
8313/09(1) 20/09(1) 27/09(1) 04/10(1) 11/10(2)
6431/01(2) 07/02(1) 14/02(1)
9804/10(1) 11/10(1) 18/10(1)
9101/11(1) 08/11(1) 15/11(2)
2124/01(1) 31/01(1) 07/02(1)
1008/11(2) 15/11(1) 22/11(1)
4515/11(1) 22/11(1) 29/11(1)
8722/11(1) 29/11(1) 06/12(1)
9320/09(1) 27/09(1)
6106/12(1) 13/12(2)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
61 212 ngày 07-02-2018
44 208 ngày 03-01-2018
86 207 ngày 26-07-2017
23 193 ngày 17-01-2018
51 190 ngày 14-02-2018
94 185 ngày 03-01-2018
11 183 ngày 31-01-2018
18 180 ngày 24-01-2018
17 180 ngày 13-12-2017
42 176 ngày 31-01-2018

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia