Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
295 lần
425 lần
255 lần
625 lần
714 lần
954 lần
454 lần
884 lần
414 lần
483 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
259 lần
828 lần
998 lần
297 lần
427 lần
407 lần
316 lần
966 lần
616 lần
086 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
9912 lần
2910 lần
4010 lần
2510 lần
9610 lần
8210 lần
729 lần
759 lần
718 lần
838 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
2926/09(2) 03/10(1) 10/10(1)
4002/05(1) 09/05(1) 16/05(1)
2804/07(1) 11/07(1) 18/07(1)
4501/08(1) 08/08(1) 15/08(1)
2504/07(1) 11/07(1) 18/07(1)
8220/06(1) 27/06(1) 04/07(1)
7112/09(1) 19/09(1)
2625/07(1) 01/08(1)
3728/03(1) 04/04(1)
6905/09(1) 12/09(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
11 212 ngày 15-08-2018
42 210 ngày 12-09-2018
93 194 ngày 05-09-2018
17 194 ngày 19-09-2018
58 193 ngày 18-07-2018
52 188 ngày 08-08-2018
49 187 ngày 03-10-2018
50 186 ngày 10-10-2018
24 185 ngày 22-08-2018
39 180 ngày 05-09-2018

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia