Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
916 lần
836 lần
955 lần
935 lần
744 lần
634 lần
584 lần
054 lần
364 lần
984 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
3610 lần
839 lần
958 lần
108 lần
918 lần
878 lần
438 lần
317 lần
386 lần
746 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
3612 lần
4311 lần
3110 lần
8310 lần
389 lần
879 lần
639 lần
499 lần
959 lần
829 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
8313/09(1) 20/09(1) 27/09(1) 04/10(1) 11/10(2)
4503/05(2) 10/05(1) 17/05(1) 24/05(1)
9804/10(1) 11/10(1) 18/10(1)
7710/05(1) 17/05(1) 24/05(1)
1008/11(2) 15/11(1) 22/11(1)
0005/07(1) 12/07(2) 19/07(2)
9101/11(1) 08/11(1) 15/11(2)
3121/06(1) 28/06(1)
9523/08(1) 30/08(1)
1120/09(1) 27/09(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
42 238 ngày 08-11-2017
44 222 ngày 01-11-2017
73 210 ngày 25-10-2017
09 209 ngày 18-10-2017
62 209 ngày 09-08-2017
61 207 ngày 08-11-2017
11 202 ngày 27-09-2017
41 198 ngày 19-07-2017
33 194 ngày 30-08-2017
55 192 ngày 15-11-2017

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia