Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
685 lần
585 lần
275 lần
354 lần
854 lần
604 lần
014 lần
503 lần
333 lần
793 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
687 lần
987 lần
506 lần
586 lần
466 lần
176 lần
536 lần
276 lần
296 lần
846 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
2511 lần
689 lần
679 lần
829 lần
089 lần
298 lần
588 lần
318 lần
268 lần
418 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
8417/10(1) 24/10(1) 31/10(1)
4501/08(1) 08/08(1) 15/08(1)
2804/07(1) 11/07(1) 18/07(1)
2504/07(1) 11/07(1) 18/07(1)
2926/09(2) 03/10(1) 10/10(1)
5024/10(1) 31/10(1)
9119/09(1) 26/09(1)
6826/12(1) 02/01(1)
2709/01(2) 16/01(1)
5331/10(2) 07/11(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
17 205 ngày 02-01-2019
90 205 ngày 09-01-2019
19 196 ngày 31-10-2018
18 181 ngày 22-08-2018
43 178 ngày 10-10-2018
29 177 ngày 07-11-2018
07 175 ngày 05-12-2018
99 175 ngày 12-09-2018
60 173 ngày 16-01-2019
48 171 ngày 02-01-2019

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia