Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
535 lần
725 lần
355 lần
135 lần
545 lần
995 lần
964 lần
474 lần
384 lần
194 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
9912 lần
838 lần
537 lần
727 lần
477 lần
137 lần
517 lần
966 lần
656 lần
086 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
9912 lần
8310 lần
9810 lần
1010 lần
589 lần
359 lần
069 lần
779 lần
619 lần
518 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
6431/01(2) 07/02(1) 14/02(1)
2124/01(1) 31/01(1) 07/02(1)
9101/11(1) 08/11(1) 15/11(2)
1314/03(1) 21/03(1) 28/03(2)
4002/05(1) 09/05(1) 16/05(1)
9828/02(1) 07/03(1) 14/03(1)
4515/11(1) 22/11(1) 29/11(1)
1008/11(2) 15/11(1) 22/11(1)
9214/02(1) 21/02(1) 28/02(1)
8722/11(1) 29/11(1) 06/12(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
26 199 ngày 21-02-2018
44 192 ngày 16-05-2018
42 191 ngày 09-05-2018
62 191 ngày 21-03-2018
11 190 ngày 23-05-2018
06 187 ngày 16-05-2018
59 184 ngày 18-04-2018
00 180 ngày 31-01-2018
38 180 ngày 16-05-2018
67 180 ngày 23-05-2018

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia