Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
996 lần
825 lần
085 lần
404 lần
284 lần
434 lần
614 lần
064 lần
043 lần
383 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
999 lần
409 lần
828 lần
067 lần
287 lần
967 lần
756 lần
546 lần
496 lần
386 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
9917 lần
4010 lần
8310 lần
479 lần
619 lần
969 lần
048 lần
548 lần
388 lần
758 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
4002/05(1) 09/05(1) 16/05(1)
2804/07(1) 11/07(1) 18/07(1)
9214/02(1) 21/02(1) 28/02(1)
8220/06(1) 27/06(1) 04/07(1)
1314/03(1) 21/03(1) 28/03(2)
2504/07(1) 11/07(1) 18/07(1)
4501/08(1) 08/08(1) 15/08(1)
2124/01(1) 31/01(1) 07/02(1)
6431/01(2) 07/02(1) 14/02(1)
9828/02(1) 07/03(1) 14/03(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
61 249 ngày 18-07-2018
11 202 ngày 15-08-2018
59 201 ngày 18-04-2018
32 199 ngày 04-07-2018
17 187 ngày 11-04-2018
70 186 ngày 25-07-2018
50 182 ngày 14-03-2018
52 179 ngày 08-08-2018
97 177 ngày 18-07-2018
94 169 ngày 25-07-2018

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia