Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
815 lần
635 lần
765 lần
724 lần
334 lần
064 lần
574 lần
654 lần
274 lần
454 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
6310 lần
089 lần
818 lần
057 lần
337 lần
117 lần
726 lần
576 lần
186 lần
236 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
0815 lần
6313 lần
6211 lần
8210 lần
3310 lần
389 lần
429 lần
119 lần
238 lần
818 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
9001/02(1) 08/02(1) 15/02(1) 22/02(1)
2315/02(1) 22/02(1) 01/03(1) 08/03(1)
0828/12(2) 04/01(1) 11/01(1) 18/01(1)
3311/01(1) 18/01(1) 25/01(1)
7615/03(2) 22/03(1) 29/03(1)
1701/03(1) 08/03(1) 15/03(1)
8122/03(1) 29/03(1) 05/04(1)
3809/11(1) 16/11(1) 23/11(2)
0505/04(1) 12/04(1) 19/04(1)
6526/04(1) 03/05(1) 10/05(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
17 231 ngày 15-03-2018
25 204 ngày 12-04-2018
26 199 ngày 10-05-2018
94 195 ngày 26-04-2018
44 192 ngày 01-02-2018
62 191 ngày 17-05-2018
42 191 ngày 29-03-2018
11 190 ngày 17-05-2018
18 189 ngày 17-05-2018
06 187 ngày 19-04-2018

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia