Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
955 lần
144 lần
304 lần
184 lần
924 lần
324 lần
034 lần
514 lần
434 lần
074 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
249 lần
468 lần
147 lần
997 lần
007 lần
627 lần
327 lần
697 lần
076 lần
036 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
2412 lần
1811 lần
469 lần
009 lần
629 lần
329 lần
299 lần
789 lần
078 lần
578 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
2406/09(1) 13/09(1) 20/09(1) 27/09(1)
4230/08(1) 06/09(1) 13/09(1)
7529/11(1) 06/12(1) 13/12(1)
0020/09(1) 27/09(1) 04/10(1)
7207/06(1) 14/06(2) 21/06(1)
6411/10(1) 18/10(1) 25/10(1)
8412/07(1) 19/07(1) 26/07(1)
2927/09(1) 04/10(1) 11/10(1)
7920/09(1) 27/09(1) 04/10(1)
0222/11(1) 29/11(1) 06/12(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
97 243 ngày 13-12-2018
11 219 ngày 23-08-2018
52 211 ngày 18-10-2018
39 203 ngày 12-07-2018
17 201 ngày 08-11-2018
50 199 ngày 22-11-2018
49 196 ngày 22-11-2018
13 194 ngày 18-10-2018
93 191 ngày 13-12-2018
19 188 ngày 04-10-2018

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia