Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
245 lần
365 lần
174 lần
994 lần
454 lần
494 lần
464 lần
474 lần
694 lần
283 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
248 lần
188 lần
417 lần
017 lần
726 lần
576 lần
176 lần
536 lần
276 lần
126 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
7210 lần
179 lần
189 lần
659 lần
339 lần
819 lần
579 lần
249 lần
019 lần
419 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
1810/05(1) 17/05(1) 24/05(1) 31/05(1)
8412/07(1) 19/07(1) 26/07(1)
3305/04(1) 12/04(1) 19/04(1)
8122/03(1) 29/03(1) 05/04(1)
5717/05(1) 24/05(1) 31/05(1)
2406/09(1) 13/09(1) 20/09(1)
0505/04(1) 12/04(1) 19/04(1)
1701/03(1) 08/03(1) 15/03(1)
7207/06(1) 14/06(2) 21/06(1)
7615/03(2) 22/03(1) 29/03(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
26 219 ngày 12-07-2018
25 213 ngày 26-07-2018
11 209 ngày 23-08-2018
06 205 ngày 23-08-2018
01 204 ngày 09-08-2018
94 199 ngày 16-08-2018
80 194 ngày 20-09-2018
17 193 ngày 30-08-2018
63 192 ngày 07-06-2018
70 192 ngày 26-07-2018

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia