Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
036 lần
466 lần
366 lần
804 lần
854 lần
434 lần
454 lần
104 lần
564 lần
394 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
0311 lần
808 lần
468 lần
367 lần
837 lần
857 lần
307 lần
917 lần
567 lần
926 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
0311 lần
8311 lần
4611 lần
9110 lần
8510 lần
659 lần
109 lần
569 lần
329 lần
789 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
7904/08(1) 11/08(1) 18/08(1) 25/08(2)
2504/08(1) 11/08(1) 18/08(1)
0609/06(2) 16/06(1) 23/06(1)
8226/05(2) 02/06(1) 09/06(1)
8307/07(1) 14/07(2) 21/07(1)
9107/07(1) 14/07(1) 21/07(1)
3929/09(1) 06/10(1) 13/10(1)
3615/09(2) 22/09(1) 29/09(2)
9810/11(1) 17/11(1)
4715/09(1) 22/09(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
97 238 ngày 17-11-2018
80 225 ngày 17-11-2018
11 220 ngày 03-11-2018
38 210 ngày 18-08-2018
67 205 ngày 20-10-2018
13 203 ngày 27-10-2018
01 201 ngày 08-09-2018
17 200 ngày 13-10-2018
00 198 ngày 18-08-2018
48 198 ngày 16-06-2018

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia