Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
837 lần
435 lần
295 lần
065 lần
324 lần
824 lần
204 lần
874 lần
864 lần
584 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
839 lần
208 lần
918 lần
437 lần
787 lần
297 lần
067 lần
677 lần
106 lần
866 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
8312 lần
7612 lần
2012 lần
6710 lần
009 lần
789 lần
328 lần
578 lần
018 lần
438 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
1014/04(1) 21/04(1) 28/04(1) 05/05(1)
2107/04(1) 14/04(1) 21/04(1) 28/04(1)
4531/03(1) 07/04(1) 14/04(1)
9131/03(1) 07/04(1) 14/04(1)
7620/01(1) 27/01(1) 03/02(1)
8226/05(2) 02/06(1) 09/06(1)
0609/06(2) 16/06(1) 23/06(1)
9607/04(1) 14/04(1) 21/04(1)
6017/03(1) 24/03(1) 31/03(1)
0430/06(1) 07/07(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
25 260 ngày 07-07-2018
44 254 ngày 09-06-2018
41 232 ngày 17-03-2018
23 216 ngày 23-06-2018
74 213 ngày 07-07-2018
38 210 ngày 10-03-2018
42 204 ngày 02-06-2018
26 203 ngày 30-06-2018
11 199 ngày 30-06-2018
32 194 ngày 07-07-2018

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia