Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
206 lần
676 lần
525 lần
765 lần
194 lần
244 lần
004 lần
654 lần
824 lần
044 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
208 lần
048 lần
527 lần
677 lần
407 lần
727 lần
827 lần
156 lần
196 lần
416 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
2010 lần
3010 lần
7210 lần
159 lần
048 lần
988 lần
468 lần
458 lần
288 lần
828 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
3005/08(1) 12/08(1) 19/08(1) 26/08(1) 02/09(2)
6407/10(1) 14/10(1) 21/10(1) 28/10(2)
6222/07(1) 29/07(1) 05/08(2) 12/08(1)
4114/10(1) 21/10(1) 28/10(1)
5015/07(1) 22/07(1) 29/07(1)
7408/07(1) 15/07(1) 22/07(1)
8723/09(1) 30/09(1) 07/10(1)
5509/09(1) 16/09(1) 23/09(2)
2009/12(1) 16/12(1) 23/12(1)
4930/09(1) 07/10(1) 14/10(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
45 217 ngày 09-12-2017
72 212 ngày 30-12-2017
61 209 ngày 18-11-2017
41 208 ngày 23-12-2017
44 204 ngày 20-01-2018
55 202 ngày 18-11-2017
24 197 ngày 20-01-2018
58 196 ngày 11-11-2017
47 194 ngày 30-09-2017
97 194 ngày 04-11-2017

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia