Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
236 lần
726 lần
096 lần
555 lần
324 lần
184 lần
464 lần
264 lần
074 lần
864 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
239 lần
729 lần
098 lần
557 lần
867 lần
706 lần
266 lần
246 lần
076 lần
026 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
8611 lần
2511 lần
7211 lần
0710 lần
0910 lần
929 lần
459 lần
309 lần
239 lần
329 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
2506/07(1) 13/07(1) 20/07(1) 27/07(1)
5509/11(1) 16/11(1) 23/11(1)
7627/07(1) 03/08(1) 10/08(1)
5401/06(2) 08/06(1) 15/06(1)
2309/11(1) 16/11(2) 23/11(1)
7003/08(1) 10/08(1)
3222/06(1) 29/06(1)
4006/07(1) 13/07(1)
3708/06(1) 15/06(1)
1614/09(1) 21/09(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
97 243 ngày 07-12-2018
25 225 ngày 07-12-2018
11 220 ngày 12-10-2018
06 214 ngày 30-11-2018
52 211 ngày 07-12-2018
63 204 ngày 31-08-2018
17 201 ngày 09-11-2018
39 199 ngày 30-11-2018
96 199 ngày 10-08-2018
12 195 ngày 12-10-2018

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia