Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
865 lần
875 lần
274 lần
074 lần
414 lần
104 lần
014 lần
724 lần
253 lần
303 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
929 lần
258 lần
418 lần
727 lần
877 lần
867 lần
987 lần
787 lần
306 lần
766 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
4111 lần
4510 lần
7710 lần
8710 lần
8610 lần
2410 lần
259 lần
989 lần
929 lần
729 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
2506/07(1) 13/07(1) 20/07(1) 27/07(1)
7627/07(1) 03/08(1) 10/08(1)
1927/04(1) 04/05(1) 11/05(1)
8720/04(1) 27/04(1) 04/05(1)
8611/05(1) 18/05(1) 25/05(1)
5401/06(2) 08/06(1) 15/06(1)
0606/04(2) 13/04(1) 20/04(1)
2720/04(1) 27/04(1)
9911/05(2) 18/05(1)
0118/05(1) 25/05(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
74 225 ngày 17-08-2018
25 222 ngày 28-09-2018
26 219 ngày 12-10-2018
42 212 ngày 03-08-2018
63 211 ngày 31-08-2018
11 211 ngày 12-10-2018
34 210 ngày 31-08-2018
38 206 ngày 19-10-2018
17 200 ngày 07-09-2018
94 199 ngày 21-09-2018

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia