Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
406 lần
486 lần
826 lần
536 lần
945 lần
505 lần
295 lần
834 lần
334 lần
374 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
5311 lần
489 lần
408 lần
508 lần
018 lần
158 lần
948 lần
707 lần
827 lần
337 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
4814 lần
5313 lần
4010 lần
6810 lần
2110 lần
0110 lần
189 lần
159 lần
949 lần
759 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
1821/07(1) 28/07(1) 04/08(2) 11/08(1)
5306/10(1) 13/10(2) 20/10(1) 27/10(1)
1504/08(1) 11/08(1) 18/08(1) 25/08(2)
6106/10(1) 13/10(1) 20/10(1)
5910/11(1) 17/11(1) 24/11(1)
4109/06(1) 16/06(1) 23/06(1)
3425/08(1) 01/09(1) 08/09(1)
9406/10(3) 13/10(1) 20/10(1)
4013/10(1) 20/10(1) 27/10(1)
7502/06(1) 09/06(1) 16/06(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
42 245 ngày 03-11-2017
89 238 ngày 08-12-2017
81 226 ngày 03-11-2017
44 224 ngày 15-12-2017
98 222 ngày 22-09-2017
18 218 ngày 24-11-2017
99 212 ngày 08-12-2017
11 210 ngày 24-11-2017
50 209 ngày 01-12-2017
61 202 ngày 20-10-2017

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia