Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
925 lần
775 lần
545 lần
455 lần
405 lần
865 lần
325 lần
304 lần
074 lần
254 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
4510 lần
409 lần
787 lần
547 lần
607 lần
067 lần
307 lần
466 lần
816 lần
926 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
4011 lần
4511 lần
0610 lần
5410 lần
6010 lần
909 lần
819 lần
398 lần
028 lần
788 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
3009/03(1) 16/03(1) 23/03(1)
9129/12(1) 05/01(1) 12/01(1)
5401/06(2) 08/06(1) 15/06(1)
4819/01(1) 26/01(1) 02/02(1)
8611/05(1) 18/05(1) 25/05(1)
1927/04(1) 04/05(1) 11/05(1)
0606/04(2) 13/04(1) 20/04(1)
8720/04(1) 27/04(1) 04/05(1)
9016/02(2) 23/02(1) 02/03(1)
3605/01(1) 12/01(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
44 245 ngày 25-05-2018
94 239 ngày 18-05-2018
41 234 ngày 13-07-2018
74 210 ngày 22-06-2018
25 210 ngày 13-07-2018
26 208 ngày 11-05-2018
51 207 ngày 16-03-2018
38 207 ngày 20-04-2018
50 206 ngày 19-01-2018
42 201 ngày 06-07-2018

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia