Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
906 lần
645 lần
424 lần
484 lần
124 lần
144 lần
814 lần
004 lần
264 lần
993 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
909 lần
488 lần
397 lần
147 lần
996 lần
606 lần
836 lần
446 lần
266 lần
426 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
4812 lần
5311 lần
9010 lần
8210 lần
4010 lần
1410 lần
399 lần
839 lần
949 lần
428 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
5306/10(1) 13/10(2) 20/10(1) 27/10(1)
9016/02(2) 23/02(1) 02/03(1)
1422/09(1) 29/09(1) 06/10(1)
5910/11(1) 17/11(1) 24/11(1)
9406/10(3) 13/10(1) 20/10(1)
2525/08(1) 01/09(1) 08/09(1)
6106/10(1) 13/10(1) 20/10(1)
5027/10(2) 03/11(1) 10/11(1)
3425/08(1) 01/09(1) 08/09(1)
9129/12(1) 05/01(1) 12/01(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
68 241 ngày 08-12-2017
58 240 ngày 02-03-2018
62 232 ngày 12-01-2018
41 222 ngày 09-03-2018
61 218 ngày 20-10-2017
44 212 ngày 16-02-2018
55 208 ngày 16-03-2018
66 206 ngày 09-03-2018
97 203 ngày 16-03-2018
51 202 ngày 16-03-2018

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia