Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
986 lần
856 lần
065 lần
634 lần
714 lần
274 lần
544 lần
094 lần
554 lần
754 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
448 lần
548 lần
738 lần
097 lần
607 lần
987 lần
676 lần
256 lần
846 lần
636 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
9012 lần
2511 lần
8410 lần
6010 lần
519 lần
549 lần
099 lần
639 lần
678 lần
448 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
8523/08(1) 30/08(1) 06/09(1) 13/09(1) 20/09(2)
4407/06(1) 14/06(1) 21/06(1) 28/06(1)
1622/03(2) 29/03(1) 05/04(1)
3419/07(1) 26/07(1) 02/08(1)
8817/05(1) 24/05(1) 31/05(1)
9816/08(1) 23/08(1) 30/08(1)
8428/06(1) 05/07(1) 12/07(1)
1708/03(1) 15/03(1) 22/03(1)
5119/04(1) 26/04(1) 03/05(1)
5612/07(1) 19/07(2) 26/07(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
00 139 ngày 05-07-2018
72 137 ngày 19-04-2018
29 116 ngày 06-09-2018
91 115 ngày 16-08-2018
93 111 ngày 02-08-2018
41 105 ngày 19-07-2018
08 104 ngày 30-08-2018
44 103 ngày 20-09-2018
28 102 ngày 23-08-2018
22 101 ngày 13-09-2018

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia