Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
035 lần
185 lần
515 lần
904 lần
254 lần
844 lần
804 lần
164 lần
354 lần
824 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
188 lần
817 lần
047 lần
037 lần
906 lần
006 lần
176 lần
796 lần
596 lần
426 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
4813 lần
0412 lần
2510 lần
609 lần
809 lần
919 lần
509 lần
818 lần
428 lần
888 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
7523/11(1) 30/11(1) 07/12(1) 14/12(1)
4014/12(1) 21/12(1) 28/12(1)
0514/12(1) 21/12(1) 28/12(1)
3609/11(1) 16/11(1) 23/11(1)
1708/03(1) 15/03(1) 22/03(1)
9001/03(1) 08/03(1) 15/03(2)
4828/12(3) 04/01(1) 11/01(1)
1622/03(2) 29/03(1) 05/04(1)
6030/11(2) 07/12(1) 14/12(2)
5119/04(1) 26/04(1) 03/05(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
00 119 ngày 12-04-2018
82 108 ngày 10-05-2018
21 108 ngày 26-04-2018
06 105 ngày 26-04-2018
99 104 ngày 15-03-2018
38 104 ngày 08-02-2018
69 103 ngày 17-05-2018
29 100 ngày 29-03-2018
75 100 ngày 12-04-2018
05 97 ngày 29-03-2018

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia