Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
036 lần
655 lần
855 lần
605 lần
175 lần
735 lần
985 lần
455 lần
755 lần
184 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
8512 lần
038 lần
608 lần
558 lần
988 lần
758 lần
657 lần
627 lần
177 lần
737 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
9812 lần
8512 lần
6012 lần
7312 lần
4411 lần
0310 lần
6210 lần
759 lần
069 lần
129 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
8523/08(1) 30/08(1) 06/09(1) 13/09(1) 20/09(2) 27/09(1)
7713/09(1) 20/09(1) 27/09(1) 04/10(1) 11/10(1)
4407/06(1) 14/06(1) 21/06(1) 28/06(1)
0304/10(1) 11/10(1) 18/10(2)
3419/07(1) 26/07(1) 02/08(1)
6015/11(1) 22/11(2) 29/11(1)
5612/07(1) 19/07(2) 26/07(1)
9816/08(1) 23/08(1) 30/08(1)
6508/11(1) 15/11(1) 22/11(1)
3820/09(1) 27/09(1) 04/10(2)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
81 125 ngày 06-09-2018
25 123 ngày 06-09-2018
93 117 ngày 27-09-2018
69 116 ngày 27-09-2018
83 116 ngày 13-09-2018
44 115 ngày 29-11-2018
08 114 ngày 30-08-2018
30 113 ngày 26-07-2018
14 112 ngày 04-10-2018
22 108 ngày 01-11-2018

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia