Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
445 lần
585 lần
565 lần
654 lần
394 lần
664 lần
254 lần
984 lần
493 lần
343 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
4411 lần
349 lần
399 lần
149 lần
068 lần
337 lần
026 lần
436 lần
646 lần
656 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
1414 lần
3413 lần
4411 lần
3911 lần
0610 lần
5610 lần
3310 lần
849 lần
039 lần
359 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
3918/09(1) 25/09(1) 02/10(1) 09/10(1) 16/10(1)
4003/07(1) 10/07(1) 17/07(1) 24/07(1)
6926/06(1) 03/07(1) 10/07(1)
1431/07(1) 07/08(1) 14/08(1)
1305/06(1) 12/06(1) 19/06(1)
9825/09(1) 02/10(1) 09/10(1)
6123/10(1) 30/10(1) 06/11(1)
2920/11(1) 27/11(1) 04/12(1)
7415/05(1) 22/05(1) 29/05(1)
3411/09(1) 18/09(1) 25/09(2)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
41 254 ngày 28-08-2018
97 243 ngày 02-10-2018
51 232 ngày 18-09-2018
26 232 ngày 02-10-2018
25 225 ngày 04-12-2018
11 220 ngày 16-10-2018
06 214 ngày 27-11-2018
52 211 ngày 09-10-2018
94 211 ngày 24-07-2018
00 207 ngày 02-10-2018

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia