Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
647 lần
235 lần
065 lần
965 lần
835 lần
925 lần
244 lần
704 lần
494 lần
624 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
2310 lần
839 lần
069 lần
539 lần
648 lần
038 lần
367 lần
627 lần
437 lần
407 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
0613 lần
2312 lần
9612 lần
4311 lần
0811 lần
5311 lần
8311 lần
6410 lần
0310 lần
139 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
0807/11(2) 14/11(1) 21/11(1) 28/11(1) 05/12(1) 12/12(1)
0620/03(1) 27/03(1) 03/04(1) 10/04(1)
2420/03(1) 27/03(1) 03/04(1)
3831/10(1) 07/11(1) 14/11(3)
5017/10(1) 24/10(1) 31/10(1)
7020/02(1) 27/02(1) 06/03(1)
3230/01(1) 06/02(1) 13/02(1)
5323/01(1) 30/01(1) 06/02(1)
4002/01(1) 09/01(1) 16/01(1)
3623/01(1) 30/01(2)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
44 241 ngày 27-02-2018
11 226 ngày 09-01-2018
41 223 ngày 13-03-2018
89 219 ngày 23-01-2018
55 212 ngày 27-03-2018
97 209 ngày 23-01-2018
66 205 ngày 17-04-2018
74 203 ngày 30-01-2018
25 201 ngày 17-04-2018
71 200 ngày 27-02-2018

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia