Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
846 lần
036 lần
195 lần
695 lần
145 lần
565 lần
924 lần
494 lần
134 lần
674 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
0310 lần
199 lần
839 lần
928 lần
348 lần
498 lần
637 lần
647 lần
067 lần
847 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
8314 lần
0312 lần
2312 lần
5311 lần
0611 lần
1911 lần
9210 lần
4010 lần
3410 lần
3610 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
1924/04(1) 01/05(1) 08/05(1) 15/05(1)
0620/03(1) 27/03(1) 03/04(1) 10/04(1)
5323/01(1) 30/01(1) 06/02(1)
2420/03(1) 27/03(1) 03/04(1)
4002/01(1) 09/01(1) 16/01(1)
7415/05(1) 22/05(1) 29/05(1)
1305/06(1) 12/06(1) 19/06(1)
5401/05(1) 08/05(1) 15/05(1)
6324/04(1) 01/05(1) 08/05(1)
7020/02(1) 27/02(1) 06/03(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
25 260 ngày 12-06-2018
44 254 ngày 27-02-2018
89 252 ngày 23-01-2018
41 232 ngày 12-06-2018
23 216 ngày 10-07-2018
74 213 ngày 29-05-2018
38 210 ngày 29-05-2018
50 209 ngày 03-07-2018
51 208 ngày 17-07-2018
42 204 ngày 19-06-2018

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia