Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
356 lần
136 lần
725 lần
665 lần
485 lần
775 lần
614 lần
554 lần
444 lần
984 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
779 lần
618 lần
357 lần
457 lần
327 lần
137 lần
187 lần
726 lần
166 lần
986 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
7712 lần
2010 lần
3210 lần
1810 lần
399 lần
849 lần
388 lần
448 lần
988 lần
618 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
5101/05(1) 08/05(1) 15/05(1) 22/05(1)
2309/01(2) 16/01(1) 23/01(1) 30/01(1)
7710/04(1) 17/04(1) 24/04(1)
2226/12(1) 02/01(1) 09/01(1)
9127/03(1) 03/04(1) 10/04(1)
8423/01(1) 30/01(1) 06/02(2)
3423/01(1) 30/01(2) 06/02(1)
3505/06(1) 12/06(1) 19/06(2)
3820/02(2) 27/02(1)
4408/05(1) 15/05(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
07 271 ngày 03-04-2018
25 260 ngày 10-07-2018
44 254 ngày 17-07-2018
89 252 ngày 10-07-2018
41 232 ngày 05-06-2018
88 222 ngày 29-05-2018
23 216 ngày 10-07-2018
38 210 ngày 17-07-2018
31 210 ngày 24-04-2018
50 209 ngày 05-06-2018

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia