Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
775 lần
205 lần
455 lần
464 lần
064 lần
714 lần
314 lần
384 lần
884 lần
324 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
848 lần
208 lần
777 lần
717 lần
277 lần
186 lần
386 lần
236 lần
246 lần
326 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
8412 lần
6410 lần
2010 lần
329 lần
319 lần
389 lần
568 lần
278 lần
398 lần
238 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
1014/11(1) 21/11(1) 28/11(1) 05/12(1) 12/12(1)
2309/01(2) 16/01(1) 23/01(1) 30/01(1)
2219/12(1) 26/12(1) 02/01(1) 09/01(1)
7710/04(1) 17/04(1) 24/04(1)
9127/03(1) 03/04(1) 10/04(1)
9010/10(1) 17/10(1) 24/10(1)
6019/12(1) 26/12(1) 02/01(1)
8423/01(1) 30/01(1) 06/02(2)
3423/01(1) 30/01(2) 06/02(1)
0421/11(1) 28/11(1) 05/12(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
44 241 ngày 03-04-2018
10 231 ngày 12-12-2017
62 228 ngày 27-02-2018
94 227 ngày 28-11-2017
61 226 ngày 03-04-2018
11 226 ngày 02-01-2018
41 223 ngày 24-04-2018
89 219 ngày 10-04-2018
55 212 ngày 06-02-2018
97 209 ngày 10-04-2018

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia