Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
737 lần
695 lần
494 lần
724 lần
294 lần
304 lần
914 lần
244 lần
653 lần
903 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
729 lần
739 lần
138 lần
358 lần
307 lần
706 lần
776 lần
666 lần
986 lần
486 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
7710 lần
7310 lần
7210 lần
459 lần
359 lần
919 lần
139 lần
068 lần
798 lần
988 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
7317/07(1) 24/07(1) 31/07(1) 07/08(1) 14/08(1)
5101/05(1) 08/05(1) 15/05(1) 22/05(1)
7710/04(1) 17/04(1) 24/04(1)
3505/06(1) 12/06(1) 19/06(2)
4410/07(1) 17/07(1) 24/07(1)
9127/03(1) 03/04(1) 10/04(1)
4506/03(2) 13/03(1)
3131/07(1) 07/08(1)
8008/05(1) 15/05(1)
7913/03(1) 20/03(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
89 257 ngày 10-07-2018
41 249 ngày 05-06-2018
97 231 ngày 04-09-2018
26 219 ngày 21-08-2018
51 218 ngày 25-09-2018
38 216 ngày 11-09-2018
25 213 ngày 25-09-2018
42 211 ngày 22-05-2018
50 211 ngày 31-07-2018
11 209 ngày 14-08-2018

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia