Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
706 lần
645 lần
455 lần
125 lần
005 lần
995 lần
725 lần
284 lần
604 lần
674 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
729 lần
648 lần
708 lần
738 lần
698 lần
007 lần
457 lần
127 lần
996 lần
296 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
7214 lần
7012 lần
6410 lần
7310 lần
3510 lần
459 lần
698 lần
138 lần
128 lần
008 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
7317/07(1) 24/07(1) 31/07(1) 07/08(1) 14/08(1)
6420/11(1) 27/11(1) 04/12(1)
7925/09(1) 02/10(1) 09/10(1)
4410/07(1) 17/07(1) 24/07(1)
2230/10(1) 06/11(1) 13/11(1)
6716/10(2) 23/10(1) 30/10(1)
3505/06(1) 12/06(1) 19/06(2)
0009/10(1) 16/10(1) 23/10(1)
6804/09(1) 11/09(1)
1626/06(1) 03/07(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
41 254 ngày 30-10-2018
90 243 ngày 30-10-2018
97 243 ngày 16-10-2018
26 232 ngày 13-11-2018
51 232 ngày 20-11-2018
25 231 ngày 30-10-2018
83 227 ngày 09-10-2018
11 220 ngày 20-11-2018
38 214 ngày 20-11-2018
06 214 ngày 07-08-2018

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia