Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
257 lần
066 lần
925 lần
845 lần
475 lần
605 lần
624 lần
454 lần
384 lần
543 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
2510 lần
409 lần
608 lần
848 lần
868 lần
067 lần
516 lần
626 lần
546 lần
926 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
9113 lần
2511 lần
9210 lần
4010 lần
0610 lần
8610 lần
629 lần
689 lần
809 lần
609 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
9129/03(2) 05/04(2) 12/04(1) 19/04(1) 26/04(1) 03/05(1)
5112/07(1) 19/07(1) 26/07(1)
8416/08(1) 23/08(1) 30/08(1)
4024/05(1) 31/05(1) 07/06(1)
0323/08(1) 30/08(1) 06/09(1)
2430/08(1) 06/09(1) 13/09(1)
6917/05(1) 24/05(1) 31/05(1)
6226/04(2) 03/05(1) 10/05(1)
0912/04(1) 19/04(1) 26/04(2)
2502/08(2) 09/08(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
74 282 ngày 16-08-2018
89 257 ngày 16-08-2018
41 249 ngày 20-09-2018
96 234 ngày 26-07-2018
97 231 ngày 13-09-2018
57 230 ngày 10-05-2018
01 224 ngày 16-08-2018
66 220 ngày 10-05-2018
26 219 ngày 09-08-2018
51 218 ngày 26-07-2018

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia