Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
918 lần
806 lần
965 lần
875 lần
094 lần
504 lần
684 lần
624 lần
154 lần
934 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
919 lần
809 lần
939 lần
508 lần
097 lần
697 lần
866 lần
856 lần
156 lần
966 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
9314 lần
8011 lần
6911 lần
5011 lần
1510 lần
7410 lần
919 lần
089 lần
569 lần
538 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
9129/03(2) 05/04(2) 12/04(1) 19/04(1) 26/04(1) 03/05(1)
7402/11(1) 09/11(1) 16/11(1) 23/11(1)
9314/12(1) 21/12(1) 28/12(2)
6226/04(2) 03/05(1) 10/05(1)
6904/01(1) 11/01(1) 18/01(1)
7607/12(1) 14/12(1) 21/12(1)
0925/01(1) 01/02(1) 08/02(1)
1514/12(2) 21/12(1)
3426/04(1) 03/05(1)
5510/05(1) 17/05(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
74 268 ngày 17-05-2018
89 240 ngày 19-04-2018
41 234 ngày 10-05-2018
17 231 ngày 01-02-2018
94 230 ngày 03-05-2018
61 228 ngày 22-03-2018
09 225 ngày 26-04-2018
72 224 ngày 03-05-2018
88 224 ngày 17-05-2018
01 215 ngày 22-03-2018

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia