Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
566 lần
975 lần
925 lần
004 lần
944 lần
484 lần
253 lần
073 lần
733 lần
163 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
2511 lần
9211 lần
067 lần
567 lần
977 lần
166 lần
726 lần
626 lần
546 lần
846 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
2514 lần
5612 lần
9212 lần
9711 lần
6011 lần
169 lần
389 lần
489 lần
549 lần
409 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
2430/08(1) 06/09(1) 13/09(1)
5601/11(1) 08/11(1) 15/11(1)
0323/08(1) 30/08(1) 06/09(1)
8727/09(1) 04/10(1) 11/10(1)
1520/09(1) 27/09(1) 04/10(1)
5112/07(1) 19/07(1) 26/07(1)
2320/09(1) 27/09(1) 04/10(1)
4024/05(1) 31/05(1) 07/06(1)
8416/08(1) 23/08(1) 30/08(1)
0011/10(1) 18/10(1) 25/10(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
25 289 ngày 06-12-2018
55 253 ngày 07-06-2018
97 243 ngày 13-12-2018
74 235 ngày 25-10-2018
51 230 ngày 29-11-2018
06 220 ngày 27-09-2018
11 219 ngày 29-11-2018
94 215 ngày 06-12-2018
95 212 ngày 15-11-2018
00 211 ngày 13-12-2018

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia