Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
407 lần
865 lần
975 lần
344 lần
554 lần
694 lần
204 lần
914 lần
514 lần
493 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
9112 lần
688 lần
408 lần
347 lần
807 lần
867 lần
876 lần
706 lần
976 lần
796 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
9113 lần
9312 lần
8610 lần
8010 lần
6910 lần
099 lần
409 lần
948 lần
568 lần
928 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
9129/03(2) 05/04(2) 12/04(1) 19/04(1) 26/04(1) 03/05(1)
0925/01(1) 01/02(1) 08/02(1)
4024/05(1) 31/05(1) 07/06(1)
6226/04(2) 03/05(1) 10/05(1)
6904/01(1) 11/01(1) 18/01(1)
7826/04(1) 03/05(1)
5631/05(1) 07/06(2)
3426/04(1) 03/05(1)
5331/05(1) 07/06(1)
9804/01(1) 11/01(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
74 272 ngày 05-07-2018
07 271 ngày 31-05-2018
25 260 ngày 21-06-2018
44 254 ngày 17-05-2018
89 252 ngày 24-05-2018
26 237 ngày 07-06-2018
72 233 ngày 07-06-2018
41 232 ngày 14-06-2018
88 222 ngày 17-05-2018
23 216 ngày 28-06-2018

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia